top of page

EU DOTACE PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Neziskové organizace mají velmi široké spektrum činností, které je možné financovat z EU fondů. Jmenujme ty nejdůležitější:

 

  • vlastní provoz a zeefektivnění procesů

  • rekonstrukce objektů

  • osvětové projekty

  • zvyšování kvalifikace zaměstnanců

  • volnočasové aktivity

  • vzdělávání veřejnosti

  • péče o děti

  • programy zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů

  • sociální podnikání

  • začleňování znevýhodněných osob do společnosti

 

Můžete získat dotaci? Zeptejte se nás.

bottom of page