top of page

Naše služby

Nabízíme komplexní služby pro úspěšnou realizaci projektů (spolu) financovaných z EU či státního rozpočtu. Pomůžeme vám s rozvojovými záměry od prvního nápadu až po realizaci. 

květina-2.png
Nalezení řešení 

Doporučíme vhodný dotační program a přizpůsobíme projektový záměr klienta dotačním podmínkám.  

květina-2.png
Zpracování žádosti

Zpracujeme žádost o dotaci a připravíme přílohy, vč. příloh technického charakteru.

květina-2.png
Poradenství

Budeme s vámi v kontaktu před vydáním rozhodnutí o dotaci ze strany poskytovatele dotace.

květina-2.png
Řízení projektu

Pomůžeme Vám s řízením projektu, administrativním vedením dotace, přípravou zpráv o realizaci, žádostmi o platbu, povinnou publicitou, veřejnou podporou apod.

Dětské skupiny

Provedeme vás procesem zřízení dětské skupiny a podpoříme vás na každém kroku.

lod.png
PODPORA PŘI ZALOŽENÍ DĚTSKÉ SKUPINY
  • ​Poradíme s fungováním dětské skupiny a nastavením udržitelného „business/byznys modelu“.

  • Připravíme žádost o založení dětské skupiny skrze zápis do Evidence DS u MPSV.

  • Pomůžeme se zajištěním povinných příloh k žádosti.

labut.png
ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ DĚTSKÉ SKUPINY
  • Zajistíme financování vzniku dětské skupiny, zpracujeme a podáme žádost (vč. povinných příloh) o dotaci z Evropského sociálního fondu.

  • Postaráme se o provozní financování dětských skupin, zpracujeme a podáme žádost (vč. povinných příloh) o příspěvek na provoz ze státního rozpočtu. 

  • Vezmeme si na starost také monitoring, abychom předešli nutnosti krácení či vrácení schválené dotace.

motyl.png
PORADENSTVÍ PŘI ADMINISTRATIVNÍM ŘÍZENÍ DĚTSKÉ SKUPINY
  • Poradíme s nastavením administrativního řízení dětské skupiny, připravíme vzorové dokumenty pro dětské skupiny (smlouvy s rodiči, vnitřní pravidla aneb provozní řád, plán výchovy a péče atd.), požadavky na kvalifikaci pečujících osob, standardy kvality dětské skupiny apod.

  • Zodpovíme jakékoliv dotazy týkající se finančního a administrativního řízení dětských skupin.

Další služby

Pomáháme s dotacemi a financováním projektů i v dalších oblastech, s nimiž máme bohaté zkušenosti. Zpracujeme pro vás kompletní žádost tak, aby byla dotace úspěšně schválena.

letadlo.png
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

Výstavba, rekonstrukce či modernizace sportovišť, úhrada nákladů na trenéry, nájmy či sportovní potřeby.​

slon.png
ŠKOLY A ŠKOLKY

Personální podpora, rozvoj pedagogů nebo aktivity rozvíjející různé formy vzdělávání a spolupráce s rodiči.​

loď.png
VZDĚLÁVÁNÍ

Podpora vzdělávacích potřeb zaměstnanců, úhrada osobních nákladů interního lektora, školení či úhrada vybraných mzdových nákladů.​

Za naše poradenské služby neseme finanční odpovědnost.

Kontaktujte nás

Ing. Jan Jedlička
jednatel

Kancelář

Novodvorská 994/138
142 00 Praha 4
IČ: 04295595 | DIČ: CZ0429559

Sídlo

DBJ Advisory, s.r.o.

Od Cholupic 549
252 41 Dolní Břežany

© 2023 by DBJ Advisory

bottom of page