Ing. Jan Jedlička – manažer
Jan Jedlička

Absolvent pražské VŠE, obor Finance.

Před příchodem do DBJ Advisory vedl Kancelář pro Evropskou unii (EU Office) České spořitelny, kde měl na starosti poradenství a produkty v oblasti evropských dotací pro klienty banky.

Nyní se věnuje řízení společnosti a rozvoji obchodních vztahů s klienty.

Pro lepší pochopení jejich potřeb se nadále podílí na zpracování dotačních žádostí, zaměřuje se zejména na podniky a investiční projekty z OP PIK, OP ŽP apod.

Pokud není v kanceláři či u klienta, najdete ho na hřišti, kde se věnuje malým fotbalistům s naivní vírou, že vychová nového Pavla Nedvěda.

Ing. Věra Samková - konzultantka

Absolventka Masarykovy univerzity v Brně, obor Veřejná ekonomie.

První zkušenosti s dotacemi získala na Městském úřadě ve Strakonicích, kde působila jako projektová manažerka. Zde se podílela na komplexní přípravě dotačních žádostí a následné realizaci desítek projektů. Toto své know-how dále rozvíjí ve společnosti DBJ

Advisory, kde se vedle investičních projektů věnuje i "měkkým" projektům financovaným převážně z OP Zaměstnanost či z národních dotačních zdrojů.

Pokud jí zbude volný čas, tráví ho s hokejkou na hokejbalovém hřišti nebo v HEAT centru, kde "křičí" na své klienty se snahou vyburcovat je k lepším výkonům.

Mgr. Lenka Dvořáková - konzultantka
Jan Jedlička

Absolventka FF UK v Praze, obor Sociální práce a sociální politika

S problematikou grantů a evropských dotací se seznámila již při studiu na VŠ, když praxi sbírala mimo jiné ve státní správě na sociálním odboru Úřadu MČ Praha 5 nebo na České správě sociálního zabezpečení.

Do DBJ Advisory se zapojila z druhé strany –

po absolvování jednoho z mnoha úspěšných projektů, na kterých firma spolupracovala. Nyní se zde zabývá neinvestičními projekty pro školy a neziskovky, nejraději má OP VVV.

Pokud vyšetří volný čas, nejraději odjíždí do hor, běhá kdekoli po lesích, polích, kopcích, okolo vody... a také po zahradě, po domě a okolo rodiny.

Ing. Lenka Nagyová – hlavní konzultantka

V DBJ přímo vede či koordinuje zpracování desítek dotačních žádostí i následnou administrativu realizovaných projektů. Specializuje se na neinvestiční projekty.

Pokud nepracuje nebo není se svými malými dětmi, je na procházce v přírodě nebo tančí v rytmu salsy.

Absolventka ČVUT v Praze.

Má bohaté zkušenosti s dotacemi na straně příjemců i zpracovatelů. Už při studiu pracovala jako projektová manažerka pro oblast EU fondů. Během následného působení v benešovské nemocnici úspěšně řídila několik projektů financovaných z evropských dotací.

Jan Jedlička
Ing. Martina Sobarňová – konzultantka

Absolventka VŠB-TU Ostrava – Ekonomická fakulta, obor Eurospráva.

Dotacím se věnuje od roku 2008, začínala na Městském úřadě v Hranicích jako projektová manažerka, kde se podílela na přípravě dotačních žádostí a následné administraci schválených projektů. Poté přešla do soukromé sféry, kde rozšířila oblast zaměření

Jan Jedlička

na podnikatelský sektor. Ve společnosti DBJ Advisory působí v oblasti investičních projektů, převážně z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a v oblasti neinvestičních projektů (POVEZ II).

Ve volném čase, kterého zbývá málo, se věnuje svým neposedným dcerám a jízdě na koni.

Natálie Fořt-Pajtlová – konzultantka

Absolventka Multimediální tvorby. 

Dotacím se nejdříve věnovala ve společnosti Tilea, kde jako konzultant pomáhala

s hledáním nových zakázek.

DJB Advisory je pro ni nová výzva a nabírání nových zkušeností, které by ráda rozvíjela a

zdokonalovala. 

Je velmi otevřený a komunikativní člověk, který rád pomáhá správným věcem.

Svůj volný čas tráví se svým synem.