top of page

Náš tým

Náš tým aktuálně tvoří 6 stálých zaměstnanců a několik externistů s mnohaletými zkušenostmi na straně zpracovatelů i příjemců dotací z fondů EU.

Jan Jedlička
Ing. Jan Jedlička – manažer

Absolvent pražské VŠE, obor Finance.
Před příchodem do DBJ Advisory vedl Kancelář pro Evropskou unii (EU Office) České spořitelny, kde měl na starosti poradenství a produkty v oblasti evropských dotací pro klienty banky.
Nyní se věnuje především řízení společnosti a rozvoji obchodních vztahů s klienty. Pro lepší pochopení jejich potřeb se nadále podílí rovněž na zpracování dotačních žádostí, a to zejména u investičních projektů. 
Pokud zrovna není v kanceláři či u klienta, najdete ho na hřišti, kde se věnuje malým fotbalistům s naivní vírou, že vychová nového Pavla Nedvěda.

Lenka Nagyová
Ing. Lenka Nagyová – hlavní konzultantka

Absolventka ČVUT v Praze.
Má bohaté zkušenosti s dotacemi na straně příjemců i zpracovatelů. Už při studiu pracovala jako projektová manažerka pro oblast EU fondů. Během následného působení v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov úspěšně řídila několik projektů financovaných z evropských dotací.
V DBJ přímo vede či koordinuje zpracování desítek dotačních žádostí i následnou administrativu realizovaných projektů. Specializuje se na neinvestiční projekty dětských skupin.
Pokud nepracuje nebo netráví čas se svými malými dětmi, prochází se v přírodě nebo tančí v rytmu salsy.

Věra Samková
Ing. Věra Samková – konzultantka

Absolventka Masarykovy univerzity v Brně, oboru Veřejná ekonomie.
První zkušenosti s dotacemi získala na Městském úřadě ve Strakonicích, kde působila jako projektová manažerka. Zde se podílela na komplexní přípravě dotačních žádostí a následné realizaci desítek projektů. Získané know-how dále rozvíjí ve společnosti DBJ Advisory, kde se věnuje „měkkým" projektům financovaným ze státního rozpočtu, OP Zaměstnanost plus či z národních dotačních zdrojů.

Pokud jí zbývá volný čas, tráví ho s hokejkou na hokejbalovém hřišti nebo v HEAT centru, kde „křičí" na své klienty ve snaze vyburcovat je k lepším výkonům.

Martina Sobarňová
Ing. Martina Sobarňová – konzultantka

Absolventka VŠB-TU Ostrava – Ekonomická fakulta, obor Eurospráva.
Dotacím se věnuje od roku 2008, začínala jako projektová manažerka na Městském úřadě v Hranicích, kde se podílela na přípravě dotačních žádostí a následné administraci schválených projektů. Poté přešla do soukromé sféry a rozšířila oblast zaměření na podnikatelský sektor. Ve společnosti DBJ Advisory působí jak v oblasti investičních, tak i neinvestičních projektů (OPZ+, státní financování).
Ve volném čase, kterého zbývá málo, se věnuje svým neposedným dcerám a jízdě na koni.

Hana Veselá
Bc. Hana Veselá – konzultantka

Absolventka Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Prvotní zkušenosti s dotacemi měla možnost načerpat/načerpala již při studiu, když pomáhala v neziskovém sektoru. Následně je prohloubila díky svému působení ve státní správě. Během práce na MPSV získala bohaté know-how, a to i v oblasti státního a evropského financování či obecně v sektoru dětských skupin. Právě problematikou dětských skupin se primárně zabývá v DBJ Advisory.
Volný čas ráda věnuje svému synovi, cestování, poznávání nových míst i kultur.

Eliška Šimková
Bc. Eliška Šimková, DiS. – konzultantka

Vystudovala vyšší odbornou školu a Metropolitní univerzitu Praha se zaměřením na veřejnosprávní činnost. 
Dříve pracovala v sektorech energetiky a veřejných zakázek. Aktuálně se specializuje na dotace poskytované MPSV a ESF pro podporu zaměstnanosti, dále na prorodinné a lokální dotace. Své kompetence a know-how nadále rozšiřuje také v DBJ Advisory, kde má na starosti zejména dětské skupiny. 
Ve volném čase se věnuje své rodině, především malé dceři.

Kontaktujte nás

Ing. Jan Jedlička
jednatel

tým JJ
tým VS
tým HV
tým LN
tým MS
tým ES

Kancelář

Novodvorská 994/138
142 00 Praha 4
IČ: 04295595 | DIČ: CZ0429559

Sídlo

DBJ Advisory, s.r.o.

Od Cholupic 549
252 41 Dolní Břežany

© 2023 by DBJ Advisory

bottom of page