top of page

Nechte si školení zaměstnanců uhradit z EU - OPZ, výzva 97

Soft-Skills-training.jpg
 • podporované aktivity:

  • nejširší vzdělávací potřeby zaměstnanců: kurzy odborné, technické, manažerské, softskills, jazyky, ICT, ekonomické, právní, ...

  • úhrada osobních nákladů interního lektora

  • možno školení zaměstnanců na HPP a DPČ (DPP a pracovníci na IČ/OSVČ nejsou podporováni)

  • mzdové náklady zaměstnanců v době, kdy se zúčastní vzdělávání

  • doba realizace 24 měsíců

 • výše a míra dotace: 

  • proplácení předem stanovené částky za školení jednotlivých osob (jednotka = osobohodina) dle typu školení a bez ohledu na skutečné náklady kurzu

  • skutečné náklady vzdělávání se nevykazují --> tzv. princip zjednodušeného vykazování výdajů

  • min. rozpočet dotace 500 tisíc Kč, max. 10 milionů Kč => vhodné pro rozsáhlejší vzdělávací aktivity

 • žadatelé:

  • zaměstnavatelé: obchodní společnosti, družstva, státní podniky, OSVČ, církevní právnické osoby

  • nezáleží na sídle zaměstnavatele či místu výkonu práce, ale vzdělávací kurz se musí konat mimo Prahu

bottom of page