top of page

Investiční dotace do sportovních zařízení

 • podporované aktivity:

  • Technické zhodnocení sportovního zařízení včetně jeho zázemí (rekonstrukce, modernizace)

  • Výstavba sportovního zařízení

  • Pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportem

 • žadatelé:

  • Kraj, obec, škola, spolek, ústav

 • výše dotace:

  • 1 - 50 milionů Kč

  • vlastní financování 30 %

 • časový harmonogram a způsob vyhodnocování

  • začátek příjmu žádostí 21.12.2020​

  • průběžně schvalováno do doby, než dojde objem vyčleněných peněz

Prázdná šatna

Zpracujeme Vám kompletní dotační žádost tak, aby byla dotace schválena. 

bottom of page