top of page

Vzdělávejte své zaměstnance s podporou EU - POVEZ II

 • výše a míra dotace: 

  • většinou 85 % ze skutečných nákladů (případně 50 % - 70 % dle velikosti žadatele)

  • max. dotace 500 tisíc Kč / měsíčně, min. dotace není stanovena => vhodné i pro menší vzdělávací aktivity

 • podporované aktivity:

  • odborné externí vzdělávací kurzy pro stávající či budoucí zaměstnance v pracovním poměru (DPČ či DPP nelze)

  • úhrada mzdových nákladů interního lektora

  • mzdové náklady zaměstnanců v době, kdy se zúčastní vzdělávání

  • musí se jednat o odborné vzdělávání => soft skills (např. komunikace), obecné dovednosti (např. MS Office, obecná AJ) či školení daná zákonem nejsou podporovány

  • doba realizace max 18 měsíců

 • žadatelé:

  • zaměstnavatelé: podnikatelské subjekty, OSVČ, neziskovky

  • OSVČ bez zaměstnanců

  • nezáleží na sídle zaměstnavatele, ale zaměstnanec musí mít místo výkonu práce mimo Prahu

Nabízíme kompletní služby, od úvodního poradenství přes zpracování žádosti o dotaci až po následnou administraci schváleného projektu.

bottom of page