top of page

Zpracujeme Plán rozvoje sportu pro Vaši obec

  • nabízíme kompletní zpracování Plánu rozvoje sportu pro Vaši obec 

  • jedná se o povinnost danou zákonem č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu a nezbytnou podmínku pro využití investičních dotací do sportu od Národní sportovní agentury

  • velikost 20-25 stran formátu A4 v závislosti na velikosti obce a rozsahu sportovních aktivit

  • součástí je i osobní prezentace hotového dokumentu na Radě či Zastupitelstvu obce

  • plán rozvoje sportu zahrnuje kromě analýzy stávajícího stavu zejména stanovení prioritních cílů a opatření v souladu se strategickými dokumenty

all-sports.png
bottom of page