top of page
 • podporované aktivity:

  • personální podpora (školní asistent, školní psycholog, sociální pedagog, chůva, kariérový poradce,...)

  • rozvoj pedagogů (sdílení zkušeností s kolegy, tandemová výuka, zahraniční stáže,...)

  • aktivity rozvíjející ICT ve vzdělávání (nákup a využití tabletů/notebooků)

  • rozvojové aktivity a spolupráce s rodiči (projektové dny, tematická setkávání)

  • extrakurikulární rozvoj (čtenářský klub, klub logiky a deskových her, doučování)

  • administrativní a mzdové náklady pro koordinátora projektu (např. ředitel) či finančního manažera (např. účetní)

 • výše a míra dotace: 

  • pouze dle počtu žáků, položkový rozpočet se nesleduje 

  • 100% dotace => není vyžadováno spolufinancování

  • dotace se vyplácí zálohově předem​

 • žadatelé:

  • MŠ a ZŠ zapsané ve školském rejstříku

  • se sídlem v Praze i mimo Prahu

Využijte dotaci z fondů EU na rozvoj vaší školky či školy

Přeneste starosti s přípravou dotační žádosti i administrací realizovaného projektu na nás!

bottom of page