top of page

Využijte EU dotaci na rozvoj vaší střední či vyšší odborné školy

podporované aktivity:

 • personální podpora (školní asistent, školní psycholog, kariérový poradce, koordinátor spolupráce se zaměstnavateli…)

 • rozvoj pedagogů (vzdělávací kurzy, sdílení zkušeností, tandemová výuka, stáže u zaměstnavatelů…)

 • aktivity rozvíjející ICT (zapojení ICT technika do výuky, využití ICT ve vzdělávání)

 • extrakurikulární rozvoj (projektové dny, školní klub, doučování)

 • komunitně osvětová setkání

 • administrativní a mzdové náklady projektu

 

žadatelé:

 • , konzervatoře a VOŠ zapsané ve školském rejstříku

 • domovy mládeže a internáty zapsané ve školském rejstříku

 • se sídlem v Praze i mimo Prahu

 • výše a míra dotace: 

  • pouze dle počtu žáků, položkový rozpočet se nesleduje 

  • 100% dotace => není vyžadováno spolufinancování

  • dotace se vyplácí zálohově předem

Více informací v infoletáku

Přeneste starosti s přípravou dotační žádosti i administrací realizovaného projektu na nás!

bottom of page