top of page

Zajistíme pro Vás dotaci z fondů EU na vznik i provoz dětské skupiny (DS)

 • podporované aktivity:

  • provoz stávajícího zařízení péče o děti jako DS po dobu 2 let

  • vybudování zcela nové dětské skupiny + provoz po dobu 2 let

  • transformace stávajícího zařízení péče o děti na DS + provoz po dobu 2 let

 • žadatelé a míra dotace: neziskovky 100 %, podnikatelé 85 %

 • výše dotace se odvíjí zejména od způsobu vzniku a kapacity DS:

  • vybudování nové DS s kapacitou 8 dětí: cca 2 mil. Kč 

  • transformace dosavadního zařízení péče o děti na DS s kapacitou 12 dětí: cca 2,7 mil. Kč

 • dětská skupina hlídá děti od 1 roku do předškoláků (max. kapacita 24 dětí) a může se nacházet v Praze i mimo Prahu

 • příjmy od rodičů se mohou vybírat, jejich výši poskytovatel dotace neřeší

 

 

 

 

Zpracujeme Vám kompletní dotační žádost tak, aby byla dotace schválena. 

U realizovaných projektů dětských skupin nabízíme asistenci s administrací schválené dotace, aby nedošlo k jejímu krácení.

bottom of page