top of page

leden 2021

Investice do sportu

Ideální dotace nejen pro rekonstrukce a modernizace sportovních zařízení, ale i pro nové výstavby. Výše dotace až 50 milionů korun. Vhodné pro kraje, obce i spolky. Více informací v pdf.

březen 2020

Šablony MŠ a ZŠ III.

Podpora MŠ a ZŠ: personalistika (zaměstnání školního asistenta, psychologa, kariérového poradce...), nákup tabletů/notebooků do výuky, rozvoj pedagogů (stáže vč. zahraničních), apod.

leden 2020

Podnikové vzdělávání POVEZ II / 3

Další možnost zažádat až o 85% dotaci na vzdělávání zaměstnanců v oblasti odborných dovedností včetně úhrady mzdových nákladů zaměstnanců po dobu jejich účasti na školení. Možno financovat i stávající vzdělávací aktivity.

březen 2019

Vzdělávání zaměstnanců

Dotace podnikatelům pro vzdělávání zaměstnanců na HPP a DPČ v nejrůznějších typech kurzů: odborné, technické, manažerské, softskills, jazyky, ICT, ekonomické, právní, ...

leden 2019

Šablony SŠ a VOŠ II.

Dotace na rozvoj SŠ, VOŠ, konzervatoří, domovů mládeže a internátů v oblastech personální podpora (např. školní asistent), vzdělávání pedagogů, využití ICT ve výuce, projektové dny apod.

březen 2018

Šablony MŠ a ZŠ II.

Dotace pro MŠ, ZŠ, ZUŠ, střediska volného času, školní kluby a družiny. Po dobu dvou let nabízí možnost úhrady od mzdových nákladů, přes vzdělávací kurzy až po vybavení škol notebooky či tablety.

září 2017

Podpora dětských skupin

Podpora provozu stávajících dětských skupin, ale i budování nových. Možno žádat v Praze i mimo Prahu. Průběžné schvalování žádostí = "kdo dřív přijde, ten dřív mele".

leden 2017

Šablony SŠ a VOŠ I.

Dotace pro SŠ a VOŠ na dobu dvou let: personální podpora (např. asistent, kariérový poradce), extrakurikulární aktivity (podpora podnikavosti žáků), zapojení ICT technika do výuky apod.

duben 2017

Podnikové vzdělávání POVEZ II / 2

Až 85% dotace na vzdělávání zaměstnanců v oblasti odborných dovedností včetně úhrady mzdových nákladů zaměstnanců po dobu jejich účasti na školení. Možno financovat i stávající vzdělávací aktivity.

únor 2017

Šablony MŠ a ZŠ I.

Dotace na rozvoj MŠ a ZŠ po dobu dvou let: personální podpora (např. školní asistent, chůva), extrakurikulární aktivity (doučování), rozvoj pedagogů (vzdělávací kurzy), apod.

říjen 2016

Podpora dětských skupin

Dotace na vybudování nebo transformaci a provoz dětských skupin po dobu dvou let. Pro subjekty mimo Prahu. Průběžné schvalování žádostí do vyčerpání alokace. Neváhejte!

červen 2016

Přehled dotací pro podnikatele

Připravili jsme pro vás souhrnný dokument, kde najdete současné možnosti financování z evropských fondů pro podnikatele.

bottom of page